Menu

Grunnet stenging av butikken

selges varebeholdningen ut til reduserte priser.

Pass på så fort som mulig, siste dag er 31. august 2020.

Karl - Thore.TRØGSTAD AUKSJONSFORRETNING
Vi kan nås på telefon for avtale om kjøp, salg, dødsbo, gårdsauksjon, løsøre eller spørsmål .
Karl-Thore Ness tlf: 95 28 16 77
Kåre Hardang tlf: 95 06 13 13 .