Menu
Bilder av varer fra ett dødsbo som skal selges fra stedet så snart denne corona - krisa er over. Auksjonen er derfor utsatt på ubestemt tid.
Hilsen Kåre og Karl- Thore.