Trøgstad Auksjonsforretning

Kontakt oss:

Vi kan nås på telefon for avtale om kjøp, salg, dødsbo, gårdsauksjon, løsøre eller  spørsmål.

Kåre Hardang - tlf : 95 06 13 13

Karl-Thore Ness - tlf : 95 28 16 77

Trøgstad Auksjonsforretning

  Bingenveien 1 , 1860 Trøgstad