Trøgstad Auksjonsforretning

Auksjonslokalet

Vi holder auksjoner i vårt auksjonslokale jevnlig, som regel mandager kl 17.00.
Vi har alltid servering og spennende varer på våre auksjoner. 
Du finner auksjonslokalet i Trøgstad, Bingenveien 1.

Auksjonshuset i Trøgstad
Auksjonshuset i Trøgstad
Auksjon i vårt lokale
Auksjon i vårt lokale

Trøgstad Auksjonsforretning

Bingenveien 1 , 1860 Trøgstad